dissabte, 26 d’octubre del 2013

Fem màquines i circuits

Una tarda a la setmana, el papa els fa tecnologia. Aquestes setmanes  hem estudiat les màquines i els circuits elèctrics, i per entendre una mica el funcionament d'aquests, hem fet uns experiments molt senzills amb coses que teníem per casa.
Una de les primeres coses que va fer el Jan, va ser un rellotge, vem trobar un mecanisme de rellotge antic, que vam veure com estava muntat i li va fer una base de fusta rodona, amb l'ordinador va afegir a una imatge d'una pilota de bàsquet, el números i la va imprimir en un full d'enganxina, la va col·locar a la fusta tallada i va fer un forat per introduir el mecanisme. Una pila i llestos, ja te el seu propi rellotge de bàsquet.
Un altre dia va fer un circuit sobre una fusta quadrada en la que va dibuixar les habitacions i va posar llum i un interruptor i va fer passar els cables pel darrera, van posar una pila de petaca, i ja te la seva caseta muntada!
La Lila i la Berta van fer uns engranatges amb taps de suro, xapes i claus. És molt fàcil, i a elles els hi va encantar, ja estan pensant d'ampliar-ho o aplicar-ho a alguna màquina.
Al Jan el va encuriosir molt això dels circuits elèctrics, i es va fer una mascota elèctrica, en un tros de plàstic rodó que va trobar  hi va enganxar una pila de botó, i amb un cable passat per una canya de beure i a la punta d'aquesta hi va posar un let i va fer un interruptor amb un tros de metall.
I aquesta setmana, han fet un sistema de politges, i han pogut comprovar que com més politges  menys costa aixecar pesos.